Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh

Chủ Nhật, ngày 10/11/2013 11:06 AM (GMT+7)

Khi yêu nếu không có mẹo thì khối anh không những tổn hao về sinh lực lẫn ví tiền đấy!

Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh - 1

Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh - 2

Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh - 3

Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh - 4

Và đây là chàng trong thực tế.

Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh - 5

Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh - 6

Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh - 7

Truyện tranh: Mẹo tránh khi nàng vòi vĩnh - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước