Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ

Chủ Nhật, ngày 15/09/2013 08:09 AM (GMT+7)

Quán này vô cùng đen tối, nhưng cánh đàn ông cũng nên thử một lần cho biết mùi.

Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ - 1

Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ - 2

Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ - 3

Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ - 4

Một lần khác...

Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ - 5

Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ - 6

Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ - 7

Truyện tranh: Lần đầu vào quán đèn mờ - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước