Truyện tranh: Đại ca "dấm đài"

Thứ Bảy, ngày 30/11/2013 08:38 AM (GMT+7)

Đại ca phong độ và kung fu đầy mình khiến mọi người ngưỡng mộ nhưng mỗi tội có cái tật...

Truyện tranh: Đại ca "dấm đài" - 1

Truyện tranh: Đại ca "dấm đài" - 2

Truyện tranh: Đại ca "dấm đài" - 3

Truyện tranh: Đại ca "dấm đài" - 4

*

* *

Truyện tranh: Đại ca "dấm đài" - 5

Truyện tranh: Đại ca "dấm đài" - 6

Truyện tranh: Đại ca "dấm đài" - 7

Truyện tranh: Đại ca "dấm đài" - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước