Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo

Thứ Năm, ngày 03/04/2014 11:27 AM (GMT+7)

Đối với những học sinh láu cá, thầy giáo phải thật bản lĩnh để ứng phó với những tình huống này.

Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo - 1

Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo - 2

Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo - 3

Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo - 4

Một hôm khác

Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo - 5

Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo - 6

Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo - 7

Truyện tranh: Đã là thầy giáo cần phải tỉnh táo - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước