Truyện tranh: Cười cái lý sự

Thứ Năm, ngày 16/01/2014 06:36 AM (GMT+7)

Cái lý có chân thì không ai đỡ được nhưng khi nó không có chân thì khối kẻ thích cãi lại.

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 1

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 2

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 3

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 4

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 5

*

* *

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 6

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 7

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 8

Truyện tranh: Cười cái lý sự - 9

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước