Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè

Thứ Hai, ngày 04/06/2012 10:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Mỗi năm đến hè là ta... phát rầu (vì không có chỗ chơi), cu Tí nghĩ ra một cách!

Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè - 1

Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè - 2

Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè - 3

Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè - 4

Một lần khác...

Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè - 5

Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè - 6

Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè - 7

Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung