Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy!

Thứ Bảy, ngày 07/12/2013 16:00 PM (GMT+7)

Con hơn cha về mặt gì chứ về mặt này thì chỉ còn nước cả cha và con kiếm chỗ nào núp cho đỡ xấu hổ.

Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy! - 1

Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy! - 2

Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy! - 3

Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy! - 4

Khi ở nhà...

Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy! - 5

Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy! - 6

Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy! - 7

Truyện tranh: Con hơn cha là nhà... nguy đấy! - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung