Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm

Chủ Nhật, ngày 06/12/2015 10:00 AM (GMT+7)

Đàn ông nghĩ về điều gì nhiều nhất? Chắc vì điều ấy nên mới có chuyện nhìn nhầm thế này.

Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm - 1

Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm - 2

Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm - 3

Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm - 4

Một chuyện xảy ra ở phòng tranh cũng liên quan đến vấn đề mắt

Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm - 5

Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm - 6

Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm - 7

Truyện tranh: Chết cười chuyện đàn ông nhìn nhầm - 8

Theo Mei Ying - dịch (danviet.vn)

sự kiện Truyện tranh online hài hước