Truyện tranh: 50 sắc thái "Trí khôn của ta đây"

Thứ Sáu, ngày 18/08/2017 13:00 PM (GMT+7)

Ở một thế giới khác, truyện "Trí khôn của ta đây" có 50 sắc thái đặc biệt thế này đây.

Truyện tranh: 50 sắc thái "Trí khôn của ta đây" - 1Truyện tranh: 50 sắc thái "Trí khôn của ta đây" - 2

Truyện tranh: 50 sắc thái "Trí khôn của ta đây" - 3
Truyện tranh: Lời ”sấm truyền” đổ vỏ của lão thầy bói

Thầy bói phán thì phải để đấy và cân nhắc kỹ đã, nếu vội vàng là lĩnh ngay hậu quả.

Theo Truyện Cổ Remix

sự kiện Truyện tranh online hài hước