Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa

Chủ Nhật, ngày 22/09/2013 00:07 AM (GMT+7)

Bóc dừa vừa rèn luyện đôi tay có sức mạnh vừa giúp sư phụ giải quyết bao nhiêu chuyện quan trọng.

Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa - 1

Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa - 2

Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa - 3

Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa - 4

Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa - 5

Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa - 6

Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa - 7

Truyện chưởng hài: Kungfu... bóc dừa - 8

(Khám phá)