Truyện chưởng hài: Học trò láu cá

Không chịu luyện công, hai huynh đệ rủ nhau đi chơi, biết được tin sư phụ bèn đăng lệnh bắt khẩn cấp.

Truyện chưởng hài: Học trò láu cá - 1

Truyện chưởng hài: Học trò láu cá - 2

Trong khi đó nhị đệ thì đang mải mê bốc phét...

Truyện chưởng hài: Học trò láu cá - 3

Truyện chưởng hài: Học trò láu cá - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung