Truyện chưởng hài: Gặp người ngoài hành tinh

Thứ Năm, ngày 03/10/2013 00:10 AM (GMT+7)

Gặp người ngoài hành tinh đâu phải chuyện đơn giản, ấy thế mà chỉ cần một mũi tên mà có thể đấy.

Truyện chưởng hài: Gặp người ngoài hành tinh - 1

Truyện chưởng hài: Gặp người ngoài hành tinh - 2

Một hôm...

Truyện chưởng hài: Gặp người ngoài hành tinh - 3

Truyện chưởng hài: Gặp người ngoài hành tinh - 4

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung