Trò mà, làm sao đỡ được thầy

Thứ Tư, ngày 13/06/2012 10:00 AM (GMT+7)

Chỉ một câu đơn giản nhưng khiến học sinh phải khai hết những thói hư tật xấu.

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 1

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 2

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 3

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 4

Và đây là độc chiêu của thầy.

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 5

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 6

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 7

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 8

*
* *

NHỮNG BÀI ĐỘC ĐÁO KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 9

Xem "hàng chùa"

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 10

Vì sao xăng giảm?

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 11

Chỗ "mổ ruột thừa"

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 12

Xe đạp độc

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 13

Hoài Linh đọc
văn tế bằng
tiếng Anh

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 14

Tin vịt:
Công nghệ chỉ
có ở Việt Nam

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 15

Hài Hoài Linh:
Thi Người đẹp!

Trò mà, làm sao đỡ được thầy - 16

Cụ già không thể
dừng cười

khi giao lưu

(Khám phá)

Tin liên quan

sự kiện Truyện tranh online hài hước