Trẻ con không được ăn thịt chó!

Thứ Bảy, ngày 07/07/2012 08:00 AM (GMT+7)

Nếu nhà văn Nam Cao có sống lại thì cũng vẫn khẳng định điều này là đúng!

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 1

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 2

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 3

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 4

Đấy là chuyện của trẻ con còn chuyện của người lớn thì sao?

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 5

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 6

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 7

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 8

*
* *

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 9

Tự nhiên như ở nhà

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 10

Các cụ cười

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 11

Mona Lisa 2012

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 12

Người tí hon yêu!

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 13

Người tàng hình

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 14

Xe đạp tàng hình

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 15

Chó tàng hình

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 16

Thế giới tàng hình

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 17

Chỉ có ở Việt Nam

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 18

Cây cũng sexy ^^

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 19

Thế giới thực "vật"

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 20

Chìa và khóa lạ

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 21

Thảo nào chết sớm!

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 22

Ma cây ư?

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 23

Cái đồ khỉ này!!!

Trẻ con không được ăn thịt chó! - 24

Cái gì thế này?
(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước