Trai độc thân cúng Tết nhân sắp đến ngày... 8/3

Thứ Năm, ngày 26/02/2015 09:00 AM (GMT+7)

Kiếp độc thân luôn có thú vui lạ, ví dụ như làm những bài thơ không giống ai trong thế giới... đã có vợ.

Vậy là tết đã đến nhà
Hoa mai đã nở đậm đà xinh tươi
Tết này đạm bạc hơn người
Nhưng lòng phơi phới hơn mười năm qua

Ban thờ cũng có túm trà
Cùng hoa với quả như là nhà ai
Chắp tay con khấn các ngài
Về đây an hưởng cùng vài nén nhang

Hàng mã cùng với tiền vàng
Một con gà béo cùng hàng đồ ăn
Cũng xôi, cũng bánh, thịt thăn
Con mang ra cúng cùng văn tự này

Xin ngài phù hộ năm nay
Cho con may mắn hơn ngày tháng qua
Năm sau con sẽ có quà
Gọi là đút lót để mà ngài tin.

Trai độc thân cúng Tết nhân sắp đến ngày... 8/3 - 1

Theo Tuệ Trương (Dân Việt)

sự kiện Chào mừng ngày 8 -3