Tin vịt đặc biệt nhân ngày Cá tháng 4

Sự kiện: Cá tháng tư

Bài luận của một sinh viên có đoạn: “Ngay từ thời kỳ các phương tiện giao thông chưa phát triển, cha ông ta đã tiên liệu đến vấn đề tai nạn giao thông. Điển hình là cụ Nguyễn Du, trong tác phẩm Truyện Kiều của mình cũng đã cảnh báo: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Ở đây chữ “tài” có nghĩa là “tài xế”, còn chữ “tai” ý muốn nói đến “tai nạn”! Có thể vì thế mà nhiều nơi đã cho ra đời những biển cảnh báo rất ấn tượng.

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Cá tháng tư

Xem thêm
Báo lỗi nội dung