Tiểu phẩm hài: Hà Nội không vội được đâu

Đúng là "cao thủ", nhưng rồi cũng phải tắt điện một khi gặp phải... "tranh thủ".

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung