Thơ chế: Em ơi, Hà Nội... khát

Thứ Tư, ngày 16/07/2014 08:24 AM (GMT+7)

Lại vỡ đường ống, lại mất nước, tại... bởi... vì... do... nói chung là lại tiếp tục sống cảnh sa mạc!

Ta còn em, đôi vòi han
Ta còn em, bồn khô nước
Do đường ống, gặp người thi công ẩu
Nên vỡ thường xuyên, chín bận... như đùa.

Ta còn em, thau đồ mùi như sầu riêng.
Ta còn em, đống bát mùi như sầu riêng
Mảnh khăn mùi như sầu riêng
Toàn thân đang mốc
Tắm không đều sinh ra bệnh ghẻ.
Không nước dội, đi cầu dùng túi ni- lông.

Ta rủ em, dọn nhà đi về quê
Vì nguồn nước cứ như ma
Chợt nhòa, chợt hiện
Người thành phố, khi nghe bị mất nước
Bỗng thấy mình chẳng khác thủa chăn bò.

Ta còn em, hàng phố cũ khô cong
Vì từng mất nước liên miên
Thuộc hàng... kỷ lục
Chiều hồ Tây không hôi bằng hôm trước
Bởi vì em, ngồi cạnh... quen mùi.

HienMQ

(Khám phá)