Thiếu Lâm hài (15): Chiêu độc khó đỡ

Thứ Tư, ngày 13/08/2014 00:07 AM (GMT+7)

Chiêu thứ nhất là dùng mẹo, chiêu thứ hai dùng mưu hèn kế bẩn, tất cả đều thật khó đỡ.

Thiếu Lâm hài (15): Chiêu độc khó đỡ - 1

Thiếu Lâm hài (15): Chiêu độc khó đỡ - 2

(Khám phá)