Tham ăn không lại với... già!

Thứ Hai, ngày 22/10/2012 16:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Già đây sống đã hơn 60 năm, bị gái lừa cùng nhiều, bây giờ già tỉnh táo lắm!

Tham ăn không lại với... già! - 1

Tham ăn không lại với... già! - 2

Tham ăn không lại với... già! - 3

Tham ăn không lại với... già! - 4

*

* *

Tham ăn không lại với... già! - 5

Tham ăn không lại với... già! - 6

Tham ăn không lại với... già! - 7

Tham ăn không lại với... già! - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung