Thà nghĩ "tầm thường" còn hơn "tầm bậy"

(Khám phá)