Quyên góp vợ

Thứ Sáu, ngày 21/09/2012 08:00 AM (GMT+7)

Khi tiền không có, vàng cũng không thì lúc ấy vợ là tài sản quý giá nhất còn gì!

Quyên góp vợ - 1

Quyên góp vợ - 2

Quyên góp vợ - 3

Quyên góp vợ - 4

Buổi tối vợ chồng xem tivi.

Quyên góp vợ - 5

Quyên góp vợ - 6

Quyên góp vợ - 7

Quyên góp vợ - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước