Quên kéo trong bụng bệnh nhân

Vì lý do sơ ý hay cố ý nhưng việc quên kéo này dễ dẫn tới bệnh nhân muốn xỉu vì sốc.

Quên kéo trong bụng bệnh nhân - 1

Quên kéo trong bụng bệnh nhân - 2

Quên kéo trong bụng bệnh nhân - 3

Quên kéo trong bụng bệnh nhân - 4

Vài tiếng sau...

Quên kéo trong bụng bệnh nhân - 5

Quên kéo trong bụng bệnh nhân - 6

Quên kéo trong bụng bệnh nhân - 7

Quên kéo trong bụng bệnh nhân - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung