Quảng cáo "bán thân"

Thứ Năm, ngày 19/07/2012 14:00 PM (GMT+7)

Muốn quảng cáo hiệu quả thì ngoài những cách truyền thống còn có thêm cách này!

Quảng cáo "bán thân" - 1

Quảng cáo "bán thân" - 2

Quảng cáo "bán thân" - 3

Quảng cáo "bán thân" - 4

Thất nghiệp một thời gian, anh chàng cũng tìm được việc.

Quảng cáo "bán thân" - 5

Quảng cáo "bán thân" - 6

Quảng cáo "bán thân" - 7

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước