Phong cách đóng đinh đặc biệt

Thứ Hai, ngày 22/07/2013 07:27 AM (GMT+7)

Nếu có cấp bậc cho chuyên nghành đóng đinh thì phải phân cho anh này là tiến sĩ đóng đinh mất.

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung