Ối giời! "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra"

Sao cuộc đời này lại nhiều bất công như thế này?

Theo Chém Gió ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Top tranh vui "cười" nhất

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN