Nỗi niềm trai có vợ

Thứ Hai, ngày 17/09/2012 10:59 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Có vợ thì coi như "chết trong lòng nhiều phết" bởi có ai lấy vợ rồi còn được như xưa.

Nỗi niềm trai có vợ - 1

Nỗi niềm trai có vợ - 2

Nỗi niềm trai có vợ - 3

Nỗi niềm trai có vợ - 4

Tối hôm ấy...

Nỗi niềm trai có vợ - 5

Nỗi niềm trai có vợ - 6

Nỗi niềm trai có vợ - 7

Nỗi niềm trai có vợ - 8

*
* *

Nỗi niềm trai có vợ - 9

Đỏ mặt với cây cối

Nỗi niềm trai có vợ - 10

Những nụ hôn dưới nước

Nỗi niềm trai có vợ - 11

Quay cóp 2012

Nỗi niềm trai có vợ - 12

Thế giới thực "vật"

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung