Nịnh vợ bằng... chuyện ấy

Thứ Năm, ngày 24/05/2012 20:00 PM (GMT+7)

Khi vợ tức tối, các ông chồng hãy khéo léo giải quyết vấn đề bằng cách sau...

Khi vợ giận, đàn ông phải làm gì?

Nịnh vợ bằng... chuyện ấy - 1

Nịnh vợ bằng... chuyện ấy - 2

Nịnh vợ bằng... chuyện ấy - 3

Nịnh vợ bằng... chuyện ấy - 4

Khi ấy làm lành thế nào?

Nịnh vợ bằng... chuyện ấy - 5

Nịnh vợ bằng... chuyện ấy - 6

Nịnh vợ bằng... chuyện ấy - 7

Nịnh vợ bằng... chuyện ấy - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước