Những tình huống đỡ không nổi

Không có ngôn từ nào diễn tả cho hành động "củ chuối" của Đậu Đậu như thế này.

 Những tình huống đỡ không nổi - 1

Những tình huống đỡ không nổi - 2

Những tình huống đỡ không nổi - 3

Những tình huống đỡ không nổi - 4

Một lần khác...

Những tình huống đỡ không nổi - 5

Những tình huống đỡ không nổi - 6

Những tình huống đỡ không nổi - 7

Những tình huống đỡ không nổi - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN