Những tai nạn khi tán gái

Thứ Tư, ngày 26/09/2012 16:00 PM (GMT+7)

Tán gái cần có nghệ thuật, nếu không sẽ có sự cố và hậu quả thật khó lường.

Những tai nạn khi tán gái - 1

Những tai nạn khi tán gái - 2

Những tai nạn khi tán gái - 3

Những tai nạn khi tán gái - 4

Khi chàng tán tỉnh cô gái khác.

Những tai nạn khi tán gái - 5

Những tai nạn khi tán gái - 6

Những tai nạn khi tán gái - 7

Những tai nạn khi tán gái - 8

*
* *

Những tai nạn khi tán gái - 9

Chỉ có ở Việt Nam

Những tai nạn khi tán gái - 10

Cây cũng sexy ^^

Những tai nạn khi tán gái - 11

Thế giới thực "vật"

Những tai nạn khi tán gái - 12

Chìa và khóa lạ

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung