Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc

Thứ Ba, ngày 15/04/2014 14:38 PM (GMT+7)

Mr Bean sang Việt Nam du học, với mỗi kỳ thi ông lại gặp những kiểu đề thi mà cố tình bịa cũng không ra.

THI HỌC KỲ 1

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 1

Kỳ thi đầu tiên, cần phải đọc bài cẩn thận.

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 2

Không thì bọn Hội quán Cười nó cho lên mục video clip cười liền.

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 3

Cái... gì... đây?

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 4

"Hiện nay Nam 4 tuổi, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi Nam, tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi Nam. Hỏi bố Nam bao nhiêu tuổi, mẹ Nam bao nhiêu tuổi?".

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 5

Vậy là bố mẹ Nam lấy nhau lúc bố 12 tuổi, mẹ 8 tuổi, hi vọng học kỳ 2 không có "đề thi tảo hôn"!

Trưởng Thôn JTS

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 6

Thi học kỳ 1

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 7

Thi học kỳ 2

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 8

Thi học kỳ 3

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 9

Thi học kỳ 4

Những đề thi của Việt Nam khiến Mr Bean phải khóc - 10

Thi tốt nghiệp

(Khám phá)