Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2)

Thứ Bảy, ngày 01/07/2017 07:00 AM (GMT+7)

Nhóm máu bạn đang mang sẽ tiết lộ những gì về con người thực sự của bạn?

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 1

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 2

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 2

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 4

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 5

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 6

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 7

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 8

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 9

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 10

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 11

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 12

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 13

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 14

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 15

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P2) - 16

*
*   *

Với sự khác nhau từ trong huyết quản, mỗi nhóm máu sẽ có cách hành xử khác nhau như thế nào? Mời độc giả đón xem vào 7h các ngày Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7!

Nhóm máu tiết lộ bí mật gì về bạn? (P1)

Nhóm máu bạn đang mang sẽ tiết lộ những gì về con người thực sự của bạn?

Theo Poi Hà (dịch) (Dân Việt)
sự kiện Giải mã bí ẩn các nhóm máu