Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu!

Thứ Ba, ngày 10/12/2013 07:57 AM (GMT+7)

Có những trò người lớn thường làm trẻ con biết, nhưng có những trò trẻ con làm thì người lớn không hề biết.

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu! - 1

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu! - 2

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu! - 3

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu! - 4

Một buổi khác...

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu! - 5

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu! - 6

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu! - 7

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là... Đậu Đậu! - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung