Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu"

Ngồi gần bạn nữ cũng thích nhưng đôi lúc bị hoa mắt và ù tai là chuyện thường.

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 1

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 2

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 3

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 4

Mấy hôm sau...

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 5

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 6

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 7

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN