Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu"

Chủ Nhật, ngày 24/06/2012 08:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ngồi gần bạn nữ cũng thích nhưng đôi lúc bị hoa mắt và ù tai là chuyện thường.

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 1

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 2

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 3

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 4

Mấy hôm sau...

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 5

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 6

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 7

Ngồi gần bạn nữ bị "liếc yêu" - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung