Nghệ thuật chửi người đẹp

Thứ Sáu, ngày 09/11/2012 09:50 AM (GMT+7)

Người đẹp chân dài muốn mắng chửi cũng cần nghệ thuật, đôi khi phải mượn cớ thế này!

Nghệ thuật chửi người đẹp - 1

Nghệ thuật chửi người đẹp - 2

Nghệ thuật chửi người đẹp - 3

Nghệ thuật chửi người đẹp - 4

Nghệ thuật chửi người đẹp - 5

Nghệ thuật chửi người đẹp - 6

Nghệ thuật chửi người đẹp - 7

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước