Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp

Thứ Ba, ngày 15/04/2014 14:38 PM (GMT+7)

Trong lần du học này Mr Bean đã có những kỳ thi khó khăn, ông gặp nhiều đề thi mà muốn bịa cũng không ra.

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 1

Hết hồn với học kỳ 4...

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 2

Kỳ thi cuối rồi đây, bình tình nhé!

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 3

Trước khi đến trái đất mình cũng chưa từng thấy đề thi như thế này.

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 4

"Con lợn nặng 45 kg, con chó nhẹ hơn bao gạo 28 kg. Hỏi con chó nặng bao nhiêu kilogam?"

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 5

Má ơi, sao đất nước này nhiều diễn viên hài thế, biết thế này bỏ từ học kỳ 1 cho xong!

Trưởng Thôn JTS

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 6

Thi học kỳ 1

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 7

Thi học kỳ 2

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 8

Thi học kỳ 3

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 9

Thi học kỳ 4

Mr Bean sang Việt Nam du học: Thi tốt nghiệp - 10

Thi tốt nghiệp

(Khám phá)