Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4

Thứ Ba, ngày 15/04/2014 14:38 PM (GMT+7)

Trong lần du học này Mr Bean đã có những kỳ thi khó khăn, ông gặp nhiều đề thi mà muốn bịa cũng không ra.

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 1

Học kỳ 3 qua được kể cũng lạ, nhưng sắp xong kỳ du học rồi, cố lên...

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 2

... cố lên... cố cố... cố...

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 3

Có đúng đề thi học kỳ này không đây? Hội quán Cười ra đề à?

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 4

"Có bao nhiêu hình tam giác ở hình vẽ trong bài? (Các phương án: Có 2 hình tam giác; Có 3 hình tam giác; Có 4 hình tam giác)"

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 5

Ôn thi hoa cả mắt rồi, sao lại thấy những 5 tam giác vậy trời? Tích vào đâu để được thi tốt nghiệp?

Trưởng Thôn JTS

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 6

Thi học kỳ 1

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 7

Thi học kỳ 2

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 8

Thi học kỳ 3

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 9

Thi học kỳ 4

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 4 - 10

Thi tốt nghiệp

(Khám phá)