Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3

Thứ Ba, ngày 15/04/2014 14:38 PM (GMT+7)

Trong lần du học này Mr Bean đã có những kỳ thi khó khăn, ông gặp nhiều đề thi mà muốn bịa cũng không ra.

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 1

Dễ ẹt mà, học kỳ 2 mình làm liều cũng qua, cứ theo ý giáo viên mà làm.

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 2

Và đề thi học kỳ này...

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 3

... có nhìn nhầm không đây?

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 4

“Số 49 gồm: 4 và 9, 40 và 9, 90 và 4 (khoanh tròn ô đúng)"

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 5

Mình điền "4 và 9" bị sai, thằng bên kia điền "40 và 9" là đúng, rút kinh nghiệm cho học kỳ 4 vậy!

Trưởng Thôn JTS

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 6

Thi học kỳ 1

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 7

Thi học kỳ 2

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 8

Thi học kỳ 3

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 9

Thi học kỳ 4

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 3 - 10

Thi tốt nghiệp

(Khám phá)