Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2

Thứ Ba, ngày 15/04/2014 14:38 PM (GMT+7)

Trong lần du học này Mr Bean đã có những kỳ thi khó khăn, ông gặp nhiều đề thi mà muốn bịa cũng không ra.

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 1

Học kỳ 1 làm bài ngon rồi.

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 2

Xem đề thi học kỳ này thế nào nào, hừm hừm...

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 3

Chúa ơi! Cái gì đây kỳ này?

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 4

“Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 4326 kg gạo, ngày thứ hai nếu bán thêm được 32 kg thì sẽ bán hơn ngày thứ nhất 100 kg, ngày thứ ba bán kém ngày thứ nhất thứ hai 178 kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?”

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 5

Vậy là hỏi ngày thứ 2, ngày thứ 3 hay hỏi cho cả 3 ngày? Có sang được học kỳ 3 không má ơi?

Trưởng Thôn JTS

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 6

Thi học kỳ 1

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 7

Thi học kỳ 2

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 8

Thi học kỳ 3

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 9

Thi học kỳ 4

Mr Bean sang Việt Nam du học: Học kỳ 2 - 10

Thi tốt nghiệp

(Khám phá)