Một ý thơ mới về Cửa Lò

Thứ Ba, ngày 06/08/2013 00:04 AM (GMT+7)

"Chưa đi chưa biết Cửa Lò / Đi rồi mới biết nó to thế này" là câu thơ "xưa rồi Diễm"!

(Ý thơ: Luong Thu Thuy)

Cửa Lò ai cũng khoái
Biển lặng và trong xanh
Lươn nhiều, cua cũng lắm
Người dân rất hiền lành

Còn 2 điều độc đáo
Đàn ông thích Cửa Lò
Vì nó rất nhiều nước
Thêm nữa lại khá… to

Còn chị em khoái nó
Bởi một món khi sờ
Nó vừa tròn vừa cứng
Tên gọi là Cu… Đơ

Cử Tạ

Một ý thơ mới về Cửa Lò - 1

Một ý thơ mới về Cửa Lò - 2

Một ý thơ mới về Cửa Lò - 3

Một ý thơ mới về Cửa Lò - 4

CLICK VÀO ẢNH ĐỂ CÙNG CƯỜI 24H THƯ GIÃN

(Khám phá)