Một vụ rình trộm trong công viên

Thứ Ba, ngày 26/06/2012 08:00 AM (GMT+7)

Cái giá phải trả khi vào công viên không ngắm chim, ngắm hoa mà là... ngắm đôi.

Một vụ rình trộm trong công viên - 1

Một vụ rình trộm trong công viên - 2

Một vụ rình trộm trong công viên - 3

Một vụ rình trộm trong công viên - 4

Đến chết vẫn không chừa cái tật...

Một vụ rình trộm trong công viên - 5

Một vụ rình trộm trong công viên - 6

Một vụ rình trộm trong công viên - 7

Một vụ rình trộm trong công viên - 8

Một vụ rình trộm trong công viên - 9

Tự nhiên như ở nhà

Một vụ rình trộm trong công viên - 10

Các cụ cười

Một vụ rình trộm trong công viên - 11

Mona Lisa 2012

Một vụ rình trộm trong công viên - 12

Người tí hon yêu!

Một vụ rình trộm trong công viên - 13

Người tàng hình

Một vụ rình trộm trong công viên - 14

Xe đạp tàng hình

Một vụ rình trộm trong công viên - 15

Chó tàng hình

Một vụ rình trộm trong công viên - 16

Thế giới tàng hình

Một vụ rình trộm trong công viên - 17

Chỉ có ở Việt Nam

Một vụ rình trộm trong công viên - 18

Cây cũng sexy ^^

Một vụ rình trộm trong công viên - 19

Thế giới thực "vật"

Một vụ rình trộm trong công viên - 20

Chìa và khóa lạ

Một vụ rình trộm trong công viên - 21

Thảo nào chết sớm!

Một vụ rình trộm trong công viên - 22

Ma cây ư?

Một vụ rình trộm trong công viên - 23

Cái đồ khỉ này!!!

Một vụ rình trộm trong công viên - 24

Cái gì thế này?

Một vụ rình trộm trong công viên - 25

Xem "hàng chùa"

Một vụ rình trộm trong công viên - 26

Vì sao xăng giảm?

Một vụ rình trộm trong công viên - 27

Chỗ "mổ ruột thừa"

Một vụ rình trộm trong công viên - 28

Xe đạp độc

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước