Một cách thoái thác của đàn ông

Thứ Sáu, ngày 20/07/2012 08:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đánh lạc hướng đối tượng là sở trường của đàn ông, và đây là một ví dụ.

Một cách thoái thác của đàn ông - 1

Một cách thoái thác của đàn ông - 2

Một cách thoái thác của đàn ông - 3

Một cách thoái thác của đàn ông - 4

Vài hôm sau...

Một cách thoái thác của đàn ông - 5

Một cách thoái thác của đàn ông - 6

Một cách thoái thác của đàn ông - 7

Một cách thoái thác của đàn ông - 8

Một cách thoái thác của đàn ông - 9

Tự nhiên như ở nhà

Một cách thoái thác của đàn ông - 10

Các cụ cười

Một cách thoái thác của đàn ông - 11

Mona Lisa 2012

Một cách thoái thác của đàn ông - 12

Người tí hon yêu!

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung