Miếng ăn là miếng sướng

Thứ Bảy, ngày 28/07/2012 08:00 AM (GMT+7)

Nhiều người nói "miếng ăn là miếng nhục", nhưng thực tế có vẻ hơi bị... khác!

Miếng ăn là miếng sướng - 1

Miếng ăn là miếng sướng - 2

Miếng ăn là miếng sướng - 3

Miếng ăn là miếng sướng - 4

Một hôm trời đẹp...

Miếng ăn là miếng sướng - 5

Miếng ăn là miếng sướng - 6

Miếng ăn là miếng sướng - 7

Miếng ăn là miếng sướng - 8

Miếng ăn là miếng sướng - 9

Thảo nào chết sớm!

Miếng ăn là miếng sướng - 10

Ma cây ư?

Miếng ăn là miếng sướng - 11

Cái đồ khỉ này!!!

Miếng ăn là miếng sướng - 12

Cái gì thế này?

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung