Nguồn: http://danviet.vn/lang-cuoi/messi-ghi-poker-giai-han-chuoi-tran-tit-ngoi-khien-fan-vo-oa-1061399...

Theo Chém Gió (Dân Việt)

sự kiện Top tranh vui "cười" nhất