Mất quần khi đang... tự tử

Thứ Sáu, ngày 13/09/2013 08:25 AM (GMT+7)

Xem xong truyện tranh này, ai có ý định tự tử sẽ quyết tâm... bỏ ý định đó đi.

Mất quần khi đang... tự tử - 1Mất quần khi đang... tự tử - 2

Mất quần khi đang... tự tử - 3

Mất quần khi đang... tự tử - 4

Một lần...

Mất quần khi đang... tự tử - 5

Mất quần khi đang... tự tử - 6

Mất quần khi đang... tự tử - 7

Mất quần khi đang... tự tử - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung