Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt

Khi ra mắt người yêu cũng nên "rào" trước để tránh những sự cố hài hước thế này!

 Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 1

Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 2

Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 3

Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 4

Còn bạn của anh chàng này thì sao?

Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 5

Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 6

Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 7

Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 8

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 9
Đừng ép duyên con!
Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 10
Phát hoảng với gương
Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 11
Của gia truyền
Mất mặt khi đưa người yêu ra mắt - 12
Vô tình trên sự cố tình

Chia sẻ
(Khám phá)
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung