Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp"

Thứ Năm, ngày 07/06/2012 10:00 AM (GMT+7)

Học vượt cấp là chuyện hiếm gặp nhưng với những anh này thì chuyện đó đơn giản.

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 1

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 2

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 3

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 4

Kết quả thấy liền:

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 5

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 6

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 7

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 8

*
* *

MỜI CÁC BẠN ĐỌC THÊM NHỮNG TIN BÀI HAY TRÊN CƯỜI 24H

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 9
Khảo sát đàn ông
Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 10
Chân dài chài đại gia
Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 11
Nóng và chống nóng
Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 12
Sự tích phụ nữ

Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 13
Hoài Linh đọc văn tế bằng tiếng Anh
Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 14
Tin vịt: Công nghệ chỉ có ở Việt Nam
Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 15
Hài Hoài Linh: Thi Người đẹp!
Lý do Đậu Đậu học "vượt cấp" - 16
Cụ già không thể
dừng
cười khi giao lưu
(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước