Lần đầu của nàng thế nào?

Thứ Sáu, ngày 02/11/2012 07:59 AM (GMT+7)

Sẽ rất đau đớn nhưng phải cắn răng chịu đựng vì nàng đã quyết định làm chuyện này.

Lần đầu của nàng thế nào? - 1

Lần đầu của nàng thế nào? - 2

Lần đầu của nàng thế nào? - 3

Lần đầu của nàng thế nào? - 4

Lần đầu của nàng thế nào? - 5

*

* *

Lần đầu của nàng thế nào? - 6

Lần đầu của nàng thế nào? - 7

Lần đầu của nàng thế nào? - 8

Lần đầu của nàng thế nào? - 9

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Lần đầu của nàng thế nào? - 10
Ai lấy được vợ "đẹp"
Lần đầu của nàng thế nào? - 11
Cẩm nang "cưa gái"
Lần đầu của nàng thế nào? - 12
Cõi giang hồ!
Lần đầu của nàng thế nào? - 13
Lâu lâu mới khỏa thân

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước