Làm gì khi mắc "bệnh Sao"?

Thứ Tư, ngày 18/07/2012 14:00 PM (GMT+7)

Trông thì cũng thường như ai nhưng cứ thích tỏ ra "nguy hiểm" người ta gọi là "bệnh sao".

Làm gì khi mắc "bệnh Sao"? - 1

Làm gì khi mắc "bệnh Sao"? - 2

Làm gì khi mắc "bệnh Sao"? - 3

Làm gì khi mắc "bệnh Sao"? - 4

***

Làm gì khi mắc "bệnh Sao"? - 5

Làm gì khi mắc "bệnh Sao"? - 6

Làm gì khi mắc "bệnh Sao"? - 7

Làm gì khi mắc "bệnh Sao"? - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước