Không yêu thì... chết với bà!

Thứ Tư, ngày 03/07/2013 08:45 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Có yêu thì nói rằng yêu, không yêu mà cũng dám nói thì phải liều với vợ thôi!

Không yêu thì... chết với bà! - 1

Không yêu thì... chết với bà! - 2

Không yêu thì... chết với bà! - 3

Không yêu thì... chết với bà! - 4

Vì lí do đó mà đêm hôm ấy...

Không yêu thì... chết với bà! - 5

Không yêu thì... chết với bà! - 6

Không yêu thì... chết với bà! - 7

Không yêu thì... chết với bà! - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung